Konferencija “Učinkovita rasvjeta 2017”

Dana 23. studenog 2017. će se u Zagrebu održati konferencija Učinkovita rasvjeta 2017 na kojoj će Vitar u krmu biti prisutan s predavanjem „Koraci do uspješne pripreme projekta energetski učinkovite obnove javne rasvjete“. Sve o najavljenoj konferenciji možete naći ovdje: