ekonomika i energetika

Ekonomika

Ekonomika u energetici

Izrada svih vrsta ekonomskih i financijskih analiza za sve vrste energetskih projekata. Često se događa da se premalo pažnje daje vrlo bitnoj stvari u svakom projektu – da bude održiv tijekom njegovog cijelog ekonomskog doba. Uz vlastiti razvijen model optimizacije projekata možemo na vrijeme odbaciti ekonomski neodržive varijante projekata a pravu varijantu optimizirati i razviti je do savršenstva. Na taj način pripremljeni projekti imaju i znatno manje problema kod stjecanja vanjskih izvora financiranja (privatni partner, EU fondovi).