energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost

Izrada projekata energetske učinkovitosti

Izrada projekata za javne zgrade (ministarstva, općine, gradovi) i poduzeća te za sve vrste turističkih objekata: analiza izvodljivosti (studija izvodljivosti), financijska i ekonomska analiza, izrada simulacije za optimizaciju projekta, analiza troškova i koristi (cost-benefit analiza) projekta, izrada investicijske dokumentacije, izrada prijave na državne ili direktno na europske pozive za stjecanje bespovratnih sredstava.

Background vector created by Dooder – Freepik.com