eu projekti, bespovratna sredstva

Natječaj za bespovratna sredstva: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

Do 17. siječnja 2018. otvoren je natječaj za bespovratna sredstva: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Poziv možete naći ovdje.

Svrha (cilj) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U  tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u tim zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Dostava projektnih prijedloga moguća je do 17.1.2018. godine.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 114,000.000 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 350.000 kuna a najviši iznos 20,000.000 kuna.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati u okviru ovog Poziva su:

  • priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije,
  • aktivnosti energetske obnove zgrade:
    • energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima,
    • energetska obnova zgrada;
  • upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost.

Prihvatljive aktivnosti su detaljnije navedene i opisane u tekstu Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

 

0 Comments