refrence u energetici

Prethodne refrence

Osobne prethodne izabrane reference:

 • Izrada financijskih kalkulacija i simulacija za provedbu energetsko učinkovitih mjera u poslovnim zgradama NKBM po modelu ESCO
 • Izrada proširenih energetskih pregleda poslovnih zgrada NKBM (Nova kreditna banka Maribor)
 • Provjeravanje poslovnih prilika za različite projekte (kogeneracija, daljinsko grijanje, obnova javne rasvjete, energetske obnove zgrada) s izradom financijskih kalkulacija projekata
 • Prošireni energetski pregled zgrade „Prešernovo gledališče Kranj“
 • Dokument identifikacije investicijskog projekta (DIIP) za energetsku obnovu OŠ Kokrica
 • Izrada financijskih kalkulacija i simulacija za provedbu projekta daljinskog grijanja u mjestu Črna na Koroškem po modelu ESCO
 • Studija izvodljivosti (investicijski program (IP)) s analizom troškova i koristi za Projekt daljinskog grijanja na drvenu biomasu u mjestu Črna na Koroškem
 • Pred-investicijski projekt za Projekt daljinskog grijanja na drvenu biomasu u mjestu Črna na Koroškem
 • Studija izvodljivosti i investicijska dokumentacija s analizom troškova i koristi: sistem kogeneracije Unior Zreče
 • Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi: sistem daljinskog grijanja Terme Dobrna
 • Studija izvodljivosti (investicijski program (IP)) s analizom troškova i koristi projekta energetske obnove zgrade OŠ Orehek
 • Dokument identifikacije investicijskog projekta (DIIP) za energetsku obnovu zgrade OŠ Orehek
 • Prošireni energetski pregled zgrade OŠ Orehek
 • Izrada financijskih kalkulacija i simulacija za provedbu projekta daljinskog grijanja s kogeneracijom u mjestu Bled po modelu ESCO
 • Studija izvodljivosti daljinskog grijanja s kogeneracijom, Bled, investicijska dokumentacija s analizom troškova i koristi, analiza rizika
 • Izrada financijskih kalkulacija i simulacija za provedbu projekta „Sava Turizam“ po modelu ESCO
 • Energetski pregledi hotelskih objekata tvrtke Sava Turizam (objekti na lokacijama Bled, Ptuj, Banovci, Lendava, Moravske toplice, Radenci)
 • Prošireni energetski pregledi poslovnih objekata tvrtke Telekom Slovenije, d.d.
 • Prošireni energetski pregledi objekata Aerodrom Ljubljana
 • Prošireni energetski pregled Robne kuće NAMA, Ljubljana
 • Prošireni energetski pregledi objekata kompleksa MZL RKS Debeli Rtič – dječje odmaralište
 • Prošireni energetski pregledi osnovnih škola i vrtića, više objekata
 • Izrada različitih modela financiranja projekata obnove javne rasvjete
 • Izrada financijskih kalkulacija, simulacija i investicijske dokumentacije za projekt TEOVS Kranj – projekt garantiranja ušteda u vodovodnom sustavu Gradske općine Kranj
 • Dokument identifikacije investicijskog projekta (DIIP) za obnovu javne rasvjete, više općina
 • Studija izvodljivosti alternativnih načina opskrbe objekata energijom za stambeno naselje Vile Brdo
 • Program tvrtke GEN-I za garantiranje ušteda energije kod konačnih potrošača za 2012. godinu
 • Lokalni energetski plan općine Bohinj (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine)
 • Poslovno sudjelovanje s tvrtkom Mercator d.d. sa svrhom dobivanja bespovratnih sredstava za ulaganje u projekte energetske učinkovitosti i projekte obnovljivih izvora energije
 • Izrada dokumenta identifikacije investicijskog projekta (DIIP) za projekt obnove rasvjete u trgovačkim centrima Mercator
 • Priprema uloge za kandidiranje na javnom natječaju Eko sklada za kreditiranje ekoloških investicija: dobivanje povoljnog kredita za izgradnju nove energetsko učinkovite poslovne zgrade Istrabenz Gorenje u Kromberku
 • Elaborat o opravdanosti investicije u sunčanu elektranu na krovu nove poslovne zgrade Istrabenz Gorenje u Kromberku
 • Lokalni energetski plan općine Logatec (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine)
 • Ažuriranje priručnika za izradu lokalnih energetskih planova (Ministarstvo za gospodarstvo, Resor za energiju)
 • Lokalni energetski plan općine Ilirska Bistrica (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine)
 • Study of attraction and vulnerability – basis for placing wind power plants in Slovenian environment (Studija atraktivnosti i osjetljivosti – osnove za lociranje vjetroelektrana u Sloveniji) – vođenje projektne grupe (Filasa International, Francuska)
 • Planiranje ulaganja u prijenosnu elektroenergetsku mrežu – vođenje projektne grupe (ELES)
 • Lokalni energetski plan Gradske općine Koper (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine)
 • Ažuriranje lokalnog energetskog plana Gradske općine Nova Gorica (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine – ažuriranje)
 • Studija izvodljivosti daljinskog grijanja na drvenu biomasu u mjestu Bovec (Posoški razvojni centar)
 • Stručne osnove za pravilnik o metodologiji i obveznom sadržaju lokalnih energetskih planova (Ministarstvo za gospodarstvo, Resor za energiju)
 • Studija izvodljivosti daljinskog grijanja na drvenu biomasu u Poslovnoj zoni Poljubinj (Posoški razvojni centar)
 • Studija izvodljivosti daljinskog grijanja na drvenu biomasu u mjestu Kanal (Posoški razvojni centar)
 • Lokalni energetski plan Gradske općine Ptuj (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine)
 • Lokalni energetski plan Gradske općine Nova Gorica (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine)
 • Lokalni energetski plan Gradske općine Slovenj Gradec (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine)
 • Studija ekonomskih aspekata razvojnog plana tvrtke Geoplin plinovodi 2005 – 2014 (Geoplin plinovodi d.o.o.)
 • Strategija ulaganja tvrtke Elektro-Slovenija, d.o.o. (Elektro-Slovenija, d.o.o.)
 • Studija izvodljivosti novih ulaganja tvrtke Gorenjske elektrane d.o.o. na području energetike u Sloveniji (Gorenjske elektrarne d.o.o.)
 • Studija izvodljivosti daljinskog grijanja na drvenu biomasu u mjestu Raka (Općina Krško, strateški partner: Kostak d.d.)
 • Lokalni energetski plan općine Radenci (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine)
 • Formiranje cijena daljinskog grijanja: Analiza trenutnog stanja i prijedlozi za prilagodbu postojeće metodologije formiranja cijena aktualnim uvjetima na tržištu (Ministarstvo za gospodarstvo)
 • Usporedbena analiza procesa odlučivanja o ulaganju u vjetroelektrane u Sloveniji i izabranim državama EU (Elektro Primorska d.d.)
 • Studija izvodljivosti daljinskog grijanja na drvenu biomasu u mjestu Kostanjevica na Krki (Općina Krško, strateški partner: Lipa Kostanjevica d.o.o.)
 • Lokalni energetski plan općine Starše (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine)
 • Analiza operativnih okvira tvrtka energetskih djelatnosti iz perspektive buduće politike energetske opskrbe Slovenije nakon ulaza u Evropsku Uniju 1. 5. 2004 (Gospodarska komora Slovenije)
 • Investicijski program: Mikro sistem daljinskog grijanja na drvenu biomasu Funtek
 • Investicijski program: Mikro sistem daljinskog grijanja na drvenu biomasu Pišek
 • Ekonomska analiza izvodljivosti vjetroelektrane na u Primorskoj regiji (Elektro Primorska d.d.)
 • Elaborat pred-investicijskog projekta za objekt vjetroelektrane „Volovja reber“ (Elektro Primorska d.d.)
 • Studija izvodljivosti daljinskog grijanja na drvenu biomasu u mjestu Luče
 • Studija izvodljivosti daljinskog grijanja na drvenu biomasu u mjestu Lenart
 • Studija izvodljivosti daljinskog grijanja na drvenu biomasu u mjestu Grad
 • Lokalni energetski plan općine Cerkvenjak (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine)
 • Lokalni energetski plan općine Grad (Akcijski plan energetski održivog razvitka općine)