Prijave na natječaj „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Dana 16. studenog 2017. objavljen je natječaj za bespovratna sredstva: „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. Dostava projektnih prijedloga moguća je od 2. siječnja 2018. godine. Poziv možete naći ovdje.

Svrha (cilj) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Dostava projektnih prijedloga moguća je od 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 380,000.000 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000 kuna a najviši iznos 40,000.000 kuna.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati u okviru ovog Poziva su:

  • izrada projektne dokumentacije,
  • energetska obnova zgrade, uključujući uvođenje obnovljivih izvora energije u zgradu,
  • upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost.

Prihvatljive aktivnosti su detaljnije navedene i opisane u tekstu Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji su sljedeći:

  • tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama,
  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave,
  • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti,
  • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti i
  • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti,

uz uvjete koji su detaljno navedeni u tekstu Poziva.