Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 15. siječnja 2018. objavilo javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Ukupna raspoloživa sredstva iznosu 47,2 milijuna kuna a visina dopuštenog iznosa bespovratnih sredstava za pojedinačni projektni prijedlog zavisi od veličine jedinice lokalne samouprave (JLS) koja podnosi projektni prijedlog. Najmanjim JLS (od 10.000 do 40.000 stanovnika) može biti po pojedinačnom projektnom prijedlogu dodijeljeno od 250.000 do 500.000 kn bespovratnih sredstava, srednjim JLS (više od 40.000 do 100.000 stanovnika) između 500.000 i 1,200.000 kn bespovratnih sredstava a najvećim JLS (više od 100.000 stanovnika) od 1,500.000 do 2,500.000 kn bespovratnih sredstava za pojedinačni projektni prijedlog. Gradu Zagrebu može biti dodijeljeno iznad 2,500.000 do 3,600.000 kn bespovratnih sredstava. Pojedinačne JLS također se mogu udružiti i podnijeti projektni prijedlog zajedno pri čemu najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava ovisi o ukupnom zbroju stanovnika JLS koje se udružuju.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Poziv obuhvaća dugi popis prihvatljivih aktivnosti:

 • izradu letka, brošura, plakata,
 • specijalizirane radijske i TV emisije,
 • uspostavljanje mrežne stanice,
 • provedbu javnih i edukacijskih tribina,
 • provedbu radionica za djecu, igrokaza i predstava za predškolsku djecu, natjecanja u školama, izradu informativno-obrazovnih materijala za predškolsku i školsku djecu,
 • obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša,
 • radijske i televizijske edukativno-promocijske spotove,
 • izradu aplikacije za pametne telefone,
 • elektronske oglase za objavu na internetskim portalima,
 • plaćene oglase u tiskanim medijima,
 • nagrade u praksama odvajanja otpada,
 • izradu letaka za strane turiste,
 • izradu naljepnica za označavanje kanti i kontejnera za strane turiste,
 • troškove upravljanja projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom) koji mogu iznositi maksimalno 5 % ukupno prihvatljivih izdataka projekta.

Početak zaprimanja projektnih prijava: 15. 2. 2018. Poziv je otvoren do 1. 2. 2019. odnosno do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Javni poziv možete naći na internet stranici https://efondovi.mrrfeu.hr.

0 Comments