projektna dokumentacija

Investicijska dokumentacija

Izrada pred-investicijske i investicijske dokumentacije za sve vrste projekata

Sva investicijska dokumentacija (poslovni plan, investicijska studija, druga dokumentacija prema vašim potrebama) izrađuje se prema preporučenom sadržaju HBOR-a koji udovoljava zahtjevima financijskih institucija u Republici Hrvatskoj, HAMAG-a, komercijalnih banka, ministarstva, županija, gradova i općina koje dodjeljuju bespovratna ili subvencionirana kreditna sredstva. Ako je u nekom natječaju zahtjevan drugačiji sadržaj investicijske dokumentacije onda se sadržaj investicijske studije prilagođava prema tim zahtjevima.

Business vector created by Dooder – Freepik.com