Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

Pozivom “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” se želi potaknuti mikro, mala i srednja poduzeća (MSP):

 • na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja,
 • na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji,
 • na prelazak na kružno gospodarstvo.

U okviru Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:

 • osnivanjem nove poslovne jedinice,
 • proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
 • diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice,
 • temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Ukupna bespovratna sredstava: 1.140.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u sektoru C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007)

Predviđeni intenziteti potpore:

A) Regionalne potpore:

 • 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike
 • Maksimum: 7.500.000,00 HRK

B) Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja:

 • do 50% prihvatljivih troškova
 • Maksimum: 3.000.000,00 HRK

C) Potpore za usavršavanje:

 • za srednja poduzeća do 60% prihvatljivih troškova, odnosno do 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju
 • za mala i mikro poduzeća do 70% prihvatljivih troškova
 • Maksimum: 1.000.000,00 HRK

D) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova:

 • do 50% prihvatljivih troškova
 • Maksimum: 1.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu

E) Potpore male vrijednosti (de minimis):

 • do 75% prihvatljivih troškova
 • Maksimum: 1.400.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta.
 • Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.
 • Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.
 • Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja.
 • Prateće aktivnosti povezane s projektom.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga: 31. svibnja 2021.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Obrt Vitar u krmu nudi savjetovanje u razvoju projektne ideje i kompletnu izradu projektnog prijedloga te podnošenje istog u sustav „eFondovi“.

Naša posebna specijalizacija u području energetike te znanje i dugogodišnje iskustvo u pripremi i evaluaciji projektnih prijedloga na europskoj razini osigurač je za kvalitetnu pripremu Vašeg projektnog prijedloga.

Slobodno nam se javite za više informacija i za besplatnu provjeru prihvatljivosti Vaše projektne ideje, na info@vitarukrmu.hr ili na +385 92 263 94 65.

 

Image by Freepik: <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Dooder / Freepik</a>

0 Comments