energetska predavnja

Izvedena predavanja na stručnim konferencijama i seminarima

Izlaganja na stručnim konferencijama:

  • Koraci do uspješne pripreme projekta energetsko učinkovite obnove javne rasvjete

[Učinkovita rasvjeta 2017, Zagreb, 23. studenoga 2017]

  • Energy efficiency in public buildings – what, when, how and why to measure when renovating them

(Energetska učinkovitost u javnim zgradama – što, kada, kako i zašto mjeriti kada se obnavljaju)

[12th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, 4.-8. 10. 2017] (poster presentation)

  • Renovation of public buildings based on the Energy Performance Contracting Model: fifteen-year results and experience in the Municipality of Kranj

(Obnova javnih zgrada po modelu ugovaranja energetskih usluga: petnaest godišnji rezultati i iskustva u Gradskoj općini Kranj)

[12th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Dubrovnik, 4.-8. 10. 2017]

 

Moderiranja:

  • Vođenje okruglog stola: „Smart metering – Primjena tehnologije u postizanju ušteda energije u zgradama“ u sklopu projekta TOGETHER (Interreg Central Europe), Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, 28. studenog 2018. godine.
  • Vođenje okruglog stola: „Širenje metodologije projekta TOGETHER na nacionalnoj razini“ u sklopu projekta TOGETHER (Interreg Central Europe), Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, 29. studenog 2018. godine.
  • Vođenje okruglog stola: „Širenje metodologije projekta TOGETHER unutar zajednice“ u sklopu projekta TOGETHER (Interreg Central Europe), Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, 30. studenog 2018. godine.
  • Vođenje tribine „Svi mi upravljamo energijom“ u sklopu projekta TOGETHER (Interreg Central Europe), Zagrebački energetski tjedan, svibanj 2018. godine.
  • Vođenje tribine „Ušteda energije kao prAvi odabir“ u sklopu projekta TOGETHER (Interreg Central Europe), Zagrebački energetski tjedan, svibanj 2018. godine.
  • Predsjedanje sjednicom Zgrade 1, konferencija SDEWES u Dubrovniku, listopad 2017. godine.

 

Prethodne osobne reference vlasnice obrta poslat ćemo Vam na Vaš zahtjev. Obratite nam se na e-adresu info@vitarukrmu.hr.

Background vector created by Dooder – Freepik.com