refrence u energetici

Reference

 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Analiza poslovanja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s preporukama
 • Grad Benkovac: Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt “Izgradnja komunalne infrastrukture poslovne zone Benkovačko selo”
 • Zadarska županija: Akcijski plan energetske učinkovitosti Zadarske županije za 2020.-2022. godine
 • Zadarska županija: Godišnji plan energetske učinkovitosti Zadarske županije za 2020. godinu
 • Grad Split: Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi Integriranog programa Splita kao grada sporta i kulture u sklopu EU projekta “Split – mjesto dodira sporta i kulture”
 • Grad Kaštela: Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi Integriranog programa “Perpetuum baštine”
 • Grad Benkovac: Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt “Mreža domova”
 • Općina Lekenik: Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za projekt “Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Opčine Lekenik”
 • Zadarska županija: Godišnji plan energetske učinkovitosti Zadarske županije za 2019. godinu
 • Zadarska županija: Studija analize potreba postavljanja električnih punionica
 • Elektro Gorenjska d.d. Kranj, Slovenija: Studija “Usporedbena analiza poslovanja tvrtke Elektro Gorenjska i izabranih elektrodistribucijskih tvrtka u izabranim državama EU”
 • Grad Benkovac: Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi za projekt “Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta”
 • Grad Benkovac: Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi za projekt “Dom kulture Benkovac”
 • Stručna podrška Gradu Zagrebu u provedbi mjera u pilot zgradama u okviru projekta TOGETHER (INTERREG Central Europe Programme)
 • Investicijski program (IP) (studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi) za projekt energetske obnove objekata Gradske općine Kranj
 • Test (analiza opravdanosti) javno-privatnog partnerstva za projekt ugovaranja energetskih usluga za objekte Gradske općine Kranj
 • Studija izvodljivosti (dokument identifikacije investicijskog projekta (DIIP) s analizom troškova i koristi energetske obnove objekata Gradske općine Kranj
 • Uloga o zainteresiranosti za projekt ugovaranja energetskih usluga za objekte Gradske općine Kranj
 • Studija izvodljivosti (investicijski program (IP)) investicijskog projekta Cjelovita energetska obnova javnih zgrada u Općini Črnomelj
 • Analiza troškova i koristi projekta Cjelovita energetska obnova javnih zgrada u Općini Črnomelj
 • Dokument identifikacije investicijskog projekta (DIIP) Cjelovita energetska obnova javnih zgrada u Općini Črnomelj
 • Test (analiza opravdanosti) javno-privatnog partnerstva za investicijski projekt Cjelovita energetska obnova javnih zgrada u Općini Črnomelj
 • Prošireni energetski pregledi javnih zgrada Općine Črnomelj: OŠ Dragatuš, Bivši Đački dom, OŠ Milke Šobar-Nataše, OŠ Mirana Jarca, Zdravstveni dom Vinica, Zaštićeni dvorac – Općina Črnomelj, OŠ Adlešiči
 • Prošireni energetski pregledi zgrada ZPO Celje: Klizalište u Gradskom parku, Ljetno kupalište, Dvorana Zlatorog, Arena Petrol, Celjska koča
 • Prošireni energetski pregled zgrade OŠ Kokrica
 • Studija izvodljivosti (investicijski program (IP)) s analizom troškova i koristi projekta energetske obnove OŠ Kokrica

Prethodne osobne reference vlasnice obrta poslat ćemo Vam na Vaš zahtjev. Obratite nam se na e-adresu info@vitarukrmu.hr

 

Background vector created by Dooder – Freepik.com