Usluge / Područja rada

predavanja u energetici

Predavanja

Energetski projekti često se tretiraju kao neke vrste projekti javnog dobra…

energetsko savjetovanje

Savjetovanje

Energetsko i drugo poslovno savjetovanje Energetsko i drugo poslovno savjetovanje, izrada…

eu projekti

EU projekti

Priprema i izrada EU projekata, izrada prijava na EU fondove Priprema…

energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost

Izrada projekata energetske učinkovitosti Izrada projekata za javne zgrade (ministarstva, općine,…

ekonomika i energetika

Ekonomika

Ekonomika u energetici Izrada svih vrsta ekonomskih i financijskih analiza za…

energetska strategija

Strategije

Izrada strategija za povećanje energetske učinkovitosti zgrada, poduzeća, turističkih kapaciteta, gradova,…

energetski pregled kuće

Energetski pregledi

Energetski pregledi zgrada Zajedno s vašim tehničkim timom ili vanjskim tehničkim…

projekti EU

Drugi projekti

Drugi projekti prema vašim potrebama Ako imate druge potrebe energetskog savjetovanja,…

Aktualni natječaji

Za koga

Za općine,
gradove,
druge javne subjekte,
tvrtke,
uslužni sektor (turizam, trgovina)

Novosti

Vitar u krmu

refrence u energetici

Reference

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Analiza poslovanja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta…