predavanja u energetici

Stručna predavanja i edukacije

Nudim tailor-made, individualno pripremljene edukacije i stručna predavanja s područja planiranja i pripreme projekata u energetici te njihovoj ekonomskoj optimizaciji.

Specijalizirana sam u planiranju i pripremi projekata u energetici te njihovoj ekonomskoj optimizaciji, i želim dio tog znanja i bogatog iskustva prenijeti vama kako bi ubuduće mogli pripremati još kvalitetnije i uspješnije projekte u područjima:

 • poboljšanja energetske učinkovitosti,
 • uvođenja obnovljivih izvora energije,
 • e-mobilnosti i
 • uvođenju tzv. mekih mjera u cilju mijenjanja ponašanja korisnika prema energetskoj održivosti.

Energetski projekti često se tretiraju kao projekti javnog dobra ili kao projekti koje treba provesti bez obzira na sve, pa se zbog toga nerijetko događa da se ekonomska prihvatljivost i dugoročna održivost tih projekata shvaća kao nešto što nije jako bitno odnosno se ne ispituje dovoljno detaljno. No, postoji vrsta razloga zašto su ekonomika u energetici, odlično planiranje i optimiziranje projekata itekako važni.

Postoje brojni uspješni projekti koji su u početku pripreme iskazivali negativne ekonomske i financijske pokazatelje. Pomoću detaljnih analiza i optimizacija, danas su to kvalitetni, uspješni projekti s kratkim rokovima povrata. Nakon optimizacije, projekti su u mogućnosti vlastiti udio u financiranju financirati iz ostvarenih ušteda te su sposobni privući i privatne investitore. Kvalitetno pripremljeni projekti iskazuju dobar omjer između uloženih sredstava i postignutim učinkom te su stoga uspješni i u stjecanju bespovratnih sredstava.

S druge strane, na žalost, postoji i veliki broj neuspješnih, slabo isplaniranih projekata, neki su ipak provedeni, drugi nisu nikad došli do provedbe, a problem ostaje (energetska neučinkovitost, pretjerano trošenje fosilnih goriva, nepouzdana opskrba energijom i sl.).

Europski Zeleni plan (European Green Deal) jedan je od šest glavnih ciljeva EU te stoga možemo očekivati brojne mogućnosti financiranja kvalitetno pripremljenih projekata. Zato je sada idealno vrijeme za stjecanje novih znanja i educiranje o tome KAKO PRIPREMITI DOBAR PROJEKT?

ŠTO ZNAČI – „DOBAR PROJEKT“?

 • Sposoban je ostvariti zastavljene ciljeve.
 • Sposoban je riješiti problem.
 • Ima visoki omjer između ostvarenih rezultata i uloženim sredstvima te je stoga sposoban:
  • uspješno kandidirati na javnim pozivima za bespovratno sufinanciranje;
  • vlastiti udio financiranja isplatiti iz postignutih ušteda;
  • (ukoliko je riječ o velikim projektima u javnom interesu) privući privatne investitore i
  • stvarno uspješno kandidira na jednom od raspoloživih javnih poziva za bespovratno sufinanciranje.

KAKO MOGU PRIDONIJETI VAŠIM CILJEVIMA?

Provedbom individualiziranih edukacija ili kraćih predavanja u sljedećim temama:

 • izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi te sve s time povezane teme (za sve vrste projekata i/ili programa) – cilj edukacije jest približiti ideju, razloge i benefite izrade takve studije te mogućnosti koje vam se otvaraju kad jednom imate izrađenu studiju;
 • uspješna priprema projektnog prijedloga (EU projekti) – od ideje do projekta;
 • uspješno planiranje, vođenje, upravljanje i praćenje energetskih projekata i njihovih ključnih pokazatelja uspješnosti tijekom planiranja, provedbe i nadalje tijekom ekonomskog vijeka projekta;
 • ekonomski i financijski pokazatelji u energetici, pokazatelji učinkovitosti;
 • planiranje mjera energetske učinkovitosti, uvođenja obnovljivih izvora energije i e-mobilnosti (investicijske mjere i meke mjere, tj. mjere u smjeru promjene ponašanja korisnika);
 • mogućnosti financiranja energetskih projekata;
 • lokalno energetsko planiranje.

Edukacije se provode isključivo na upit i individualno će se prilagoditi potrebama vaših planiranih projekata, vašim poslovnim idejama i poteškoćama s kojima se susrećete u njihovoj realizaciji.

Također, s radošću ću se odazvati pozivima k sudjelovanju na konferencijama i drugim stručnim skupovima u vašoj organizaciji.

Vaše cijenjene upite i pozive zaprimam na info@vitarukrmu.hr.

OSOBNE KOMPETENCIJE:

 • 19 godina iskustva u izradi investicijske dokumentacije (studije izvodljivosti, analize troškova i koristi, investicijske studije, simulacije i optimizacije investicijskog ulaganja)
 • 19 godina iskustva u pripremi i provedbi projekata u području energetike
 • 17 godina iskustva u pripremi i provedbi EU projekata u području energetike
 • 12 godina iskustva u evaluaciji EU projekata u području energetike
 • Certifikat EUREM (European Energy Manager) (2011.)
 • Magistra ekonomije u programu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani u posebnom certificiranom programu za područje energetike (2007.)
 • Kontinuirano aktivno prisustvovanje na stručnim konferencijama
 • Kontinuirano dodatno stručno obrazovanje i praćenje politika EU

Lista dosadašnjih predavanja

Business vector created by Dooder – Freepik.com