energetski projekti i planiranje

Dali znate …

  • Da li znate da je najčešći razlog za neuspjeh kod projekata slabo planiranje?
  • Da li znate da je s kvalitetno izrađenom investicijskom dokumentacijom moguće izbjeći neuspjele projekte?
  • Da li znate da će vaši projekti biti planirani puno kvalitetnije ako u to planiranje uz stručnjake za tehnološka rješenja uključite i stručnjake za ekonomiju i financije?
  • Da li znate da za kvalitetne i ekonomsko opravdane projekte možete uvijek naći i vanjske izvore financiranja (privatni partner, bespovratni fondovi)?
  • Sigurno znate, da je osnovni uvjet za financiranje projekta iz EU fondova dobar projekt. Ali, možda ne znate, da je taj dobar projekt u prijavi potrebno predstaviti na pravilan način i s pravilnim pristupom, da bi prijava bila uspješna?
  • Da li vam energetske preglede izrađuje stručnjak tehničke struke? Pravilno ste odlučili. Ali ste puno izgubili ako u tim za izradu energetskog pregleda niste uključili i stručnjaka iz ekonomije i financija.
  • Da li znate da vama lokalni energetski plan može donijeti ili puno ili ništa, zavisi kako je napravljen?
  • Da li znate da je kod izrada dugoročnih strategija za povećanje energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije vrlo važno uključiti stručnu osobu koja će vama već tijekom izrade strategije provjeriti izvodljivost pojedinačnih projekata i mogućnost njihovog financiranja?

Business vector created by Dooder – Freepik.com