energetski projekti i planiranje

Znate li …

  • … da je najčešći razlog za neuspjeh projekata njihovo slabo planiranje?
  • … da je s kvalitetno izrađenom investicijskom dokumentacijom moguće izbjeći neuspjele projekte?
  • … da će vaši projekti biti planirani puno kvalitetnije ako u to planiranje uz stručnjake za tehnološka rješenja uključite i stručnjake za ekonomiju i financije?
  • … da za kvalitetne i ekonomsko opravdane projekte možete uvijek pronaći i vanjske izvore financiranja (privatni partner, bespovratni fondovi)?
  • … da morate dobru ideju znati i uspješno prezentirati, tj. na pravi način i s pravilnim pristupom, kako bi vam projektna prijava bila uspješno ocijenjena i prihvačena na financiranje iz EU fondova?
  • … da je kod izrade dugoročnih strategija za povećanje energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije vrlo važno uključiti stručnu osobu koja će vam već tijekom izrade strategije provjeriti izvodljivost pojedinačnih projekata i mogućnost njihovog financiranja?

Uvjerena sam da mogu pridonijeti uspješnom planiranju i provedbi Vaših projekata. Vašu ideju možemo zajedno razraditi, provjeriti njenu izvodljivost i izraditi uspješnu projektnu prijavu kako bi je mogli uz pomoć bespovratnih sredstava realizirati. Garancija za to su:

  • 17 godina iskustva u izradi investicijske dokumentacije, studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi ulaganja,
  • 17 godina iskustva u izradi strateških dokumenata (prvenstveno u područjima energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, e-mobilnosti),
  • 15 godina iskustva u svim fazama pripreme i provedbe projekata koji se financiraju iz EU fondova i drugih financijskih mehanizma (Švicarski, Norveški),
  • 10 godina iskustva u evaluaciji projektnih prjava za Europsku komisiju (Intelligent Energy Europe, Horizon 2020, EIC Accelerator).

 

Business vector created by Dooder – Freepik.com