eu projekti

EU projekti

Priprema i izrada EU projekata, izrada prijava na EU fondove

Priprema svih vrsta projekata, razrada ideje, izrada cjelovite dokumentacije i prijave na EU fondove (direktno ili na državne pozive). Ako imate ideju, možemo je zajedno razraditi i na temelju toga vam pripremimo prijavu na EU fondove. Svaki projekt je izrađuje individualno a posebna pažnja će uz stručno znanje i bogata iskustva biti na glavnim kriterijima ocjenjivanja pojedinačnog projekta. S tim ima vaš projekt velike mogućnosti da bude prihvaćen za financiranje.

Business vector created by Dooder – Freepik.com