općine, gradovi, energetika

Pomoč općinama i gradovima

Vitar u krmu nudi cjelovitu potporu općinama i gradovima u sljedećim aktivnostima:

  • Izrada (ili ažuriranje već postojećeg) lokalnog energetskog plana t. j. akcijskog plana energetski održivog razvitka općine ili grada (…više…)
  • Za projekte uvođenja obnovljivih izvora energije: izrada studije izvodljivosti, financijske i ekonomske analize, simulacije za optimizaciju projekta, izrada analize troškova i koristi (cost-benefit analiza)  (…više…)
  • Za projekte poboljšanja energetske učinkovitosti: izrada studije izvodljivosti, financijske i ekonomske analize, simulacije za optimizaciju projekta, izrada analize troškova i koristi (cost-benefit analiza)  (…više…)
  • Izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za sve druge vrste projekata
  • Izrada investicijske dokumentacije za sve vrste projekata  (…više…)
  • Priprema i izrada EU projekata, izrada prijave na EU fondove (…više…)
  • Sudjelovanje u tehničkoj ekipi za provedbu energetskih pregleda zgrada (…više…)
  • Izrada drugih projekata prema vašim potrebama (…više…)
  • Izvedba predavanja na temu energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije za različite ciljane grupe prema vašim potrebama  (…više…)

Business vector created by Dooder – Freepik.com