FZOEU objavio nove javne pozive za pravne osobe

FZOEU je objavio dva nova javna poziva za pravne osobe. U sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama sufinancirat će se kupnja električnih bicikala, električnih vozila kategorija L1-L7, električnih vozila kategorije M1, vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1, vozila na vodik kategorije M1 te vozila za prijevoz putnika kategorija M2 i M3 i vozila za prijevoz tereta kategorija N1, N2 i N3 s električnim pogonom, plug-in hibridnim pogonom, pogonom na stlačeni prirodni plin, ukapljeni prirodni plin i vodik. Maksimalni iznos financiranja je 40% prihvatljivih troškova, odnosno u maksimalnim apsolutnim iznosima koji su detaljno određeni u Pozivu i zavise od kategorije vozila i pogona. U sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik sufinancirat će se gradnja punionica za cestovna vozila na električnu energiju i vodik, i to u iznosu 40% prihvatljivih troškova odnosno najviše do 200.000 kuna po korisniku.

Objavljeni Pozivi se nalaze na stranicama FZOEU, a za više informacija i pomoć u pripremi dokumentacije za pozive možete nas kontaktirati na info@vitarukrmu.hr.

0 Comments