Objavljen je Javni poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je drugi Javni poziv „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.

Pozivom se želi poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije. Također, podupirat će se i provedba mjera energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (uredske zgrade, proizvodne hale i sl.).

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava je 266 milijuna kuna. Intenzitet potpore za pripremu dokumentacije i projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije te za upravljanje projektom i administraciju, informiranje i vidljivost iznosi do 85% prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za provedbu mjera energetske učinkovitosti, mjera za visokoučinkovitu kogeneraciju i mjera za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije ovisi o veličini poduzeća i vrsti provedene mjere, a iznosi od 45% do 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, od 55% do 70% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća i 65% do 80% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda..

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 16. studenoga 2020. godine do 25. siječnja 2021. godine.

Obrt Vitar u krmu nudi Vam razvoj projektne ideje i kompletnu izradu projektnog prijedloga i podnošenje istog u sustav eFondovi. Naša posebna specijalizacija u području energetike te znanje i dugogodišnje iskustvo u pripremi i evaluaciji projektnih prijedloga na europskoj razini, osigurač je za kvalitetnu pripremu Vašeg projektnog prijedloga.

Slobodno nam se javite za više informacija i za besplatnu provjeru prihvatljivosti Vaše projektne ideje, na info@vitarukrmu.hr ili na +385 92 263 94 65.

0 Comments